AlShamy23
 
AlShamy23

AlShamy23  

قام هذا المستخدم بالغاء تنشيط حسابة في موقع اي خدمة